DELEN VAN EEN STAND

HOME » Delen van een stand


     


Onderstaande Voorwaarden zijn ook van toepassing op de Nationale Kunstdagen. In dat geval dient voor 'De Kunst Collega's' gelezen te worden: Stichting Kunstweek.

                                         

Voorwaarden voor het delen van een stand


1. Algemeen
2. Definities
3. Grotere stands kunnen gedeeld worden
4. Ballotage
5. Afwijzing van aanmelding
6. Tenaamstelling van de stand
7. Communicatie
8. Naamsvermelding op de stand
9. Naamsvermelding op de plattegrond
10. Publiciteit in de catalogus
11. Vermelding op de website
12. Inschrijf- en deelnamekosten
13. Slotbepaling


1. Algemeen
a. De Algemene Voorwaarden met betrekking tot door De Kunst Collega’s en Stichting Kunstweek georganiseerde kunstbeurzen (hierna: Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op beide gebruikers van de stand voor zover de Algemene Voorwaarden niet worden overheerst of verworpen door onderstaande bepalingen.

2. Definities
a. De eerste deelnemer is de kunstenaar die de stand deelt met een collega.
b. De Organisatie bestaat uit de mensen die de betreffende beurs vorm en inhoud geven. De Organisatie is per e-mail bereikbaar en telefonisch, zie voor contactgegevens de website van de betreffende beurs.

3. Grotere stands kunnen gedeeld worden
a. Alleen grotere stands vanaf 1 x 5 meter en 2 x 4 meter komen in aanmerking om met 1 collega gedeeld te worden. Als een stand met meerdere collega's wordt gedeeld, is het minimum formaat 2 x 6 meter.
b. De Organisatie bepaalt het aantal stands dat met collega’s gedeeld kan worden. In de regel is dat 5 à maximaal 10% van het totale aantal stands.

4. Ballotage
a. (Ook) het werk van de collega wordt geballoteerd, op dezelfde manier als van de eerste deelnemer.
b. Tegelijk met de aanmelding voor deelname door de eerste deelnemer, geeft de eerste deelnemer de naam van de collega op en volgt de collega dezelfde aanmeldprocedure als de eerste deelnemer.

5. Afwijzing van aanmelding
a. Als de collega niet wordt geaccepteerd voor deelname, blijft de deelname van de eerste deelnemer van kracht.

6. Tenaamstelling van de stand
a. De stand komt op naam te staan van de eerste deelnemer.

7. Communicatie
a. Alleen de eerste deelnemer wordt door de Organisatie aangeschreven met informatie over de beurs.
b. De eerste deelnemer heeft de taak de collega te informeren.
c. Als de collega vragen of opmerkingen heeft, communiceert de collega via de eerste deelnemer met de Organisatie.

8. Naamsvermelding op de stand
a. Standaard wordt alleen de naam van de eerste deelnemer door de Organisatie op de stand vermeld.
b. Tegen vergoeding van € 35,- wordt ook de naam van de collega op de stand vermeld.
c. De naam van de collega kan door de eerste deelnemer of de collega zelf, in de stand vermeld worden als de daarvoor geldende regels worden gerespecteerd- zie de Algemene Voorwaarden.

9. Naamsvermelding op de plattegrond
a. De naam en het standnummer van de collega worden op de plattegronden vermeld.

10. Publiciteit in de catalogus
a. Het werk van de collega kan in de catalogus getoond worden.
b. Dit kan tegen het geldende tarief van de betreffende beurs.

11. Vermelding op de website
a. De collega kan met naam en werk op de website van de beurs waaraan wordt deelgenomen, getoond worden.
b. De collega krijgt daarvoor (via de eerste deelnemer) ook instructies van de Organisatie.

12. Inschrijf- en deelnamekosten
a. Voor de collega zijn bij aanmelding de inschrijfkosten verschuldigd.
b. Voor de collega zijn geen deelnamekosten verschuldigd.
c. De eerste deelnemer en de collega kunnen zelf de deelnamekosten verdelen.
d. Alleen de eerste deelnemer wordt (ook voor de collega) gefactureerd.

13. Slotbepaling
a. Bij onduidelijkheid over de strekking van deze bepalingen of als er vragen zijn die niet met deze bepalingen worden beantwoord, kan de eerste deelnemer een mailtje sturen naar de betreffende beurs.